Verslag Openbare vergadering 19 november 2013

Stichting Dorpsraad Kedichem

Aanwezig Dorpsraad : Marius Dokman, ,Anton Krul, Ferko van Wilgen,, Sjanie Pel-Gloudemans, Ronald Donders, Engelien van Santen, Zwanette van der Leeden

Afwezig m.k  Esther Leenhouts

Aanwezig: 70 Kekummers en genodigden.

 

  1. Opening en welkom

     De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

     Speciaal welkom:W v.d.Leij, A Keskin,J van Santen,T Meijdam,F v.d.Graaf,K Boot,

     C.Uittenbogaard,de heer Weverwijk,en de Politie.

 

 2   Notulen openbare vergadering van 20 november 2012-19 november 2013                                              

     De notulen worden in een vogelvlucht doorgenomen en goedgekeurd

 

      3   Ronald geeft uitleg over de website.

           Er is een nieuwe website, Ronald zal deze beheren.Als er verenigingen zijn die iets op  de          

           website willen plaatsen kunnen zij contact opnemen met Ronald. ( zie www.kekum.nl).

 

      4    Politie

      Daar wijkagent Ronald van Nistelrooy ziek is,krijgen we nu Antoinette als wijkagent.Er

      Zijn het afgelopen jaar 4meldingen geweest van overlast van de jeugd,3 woning inbraken

      in de namiddag,1 fiets gestolen,1 hennepkwekerij verwijderd.Mocht U iets verdacht zien

      Graag bellen:0900-8844

      Er zijn vragen over de containers aan de dijk,staan erg gevaarlijk in het donker zie je ze 

      niet staan.Parkeren aan de Nortierstraat is nog steeds een probleem.Er is toch een mooie                                      

      parkeerplaats

 

5    C Uittenbogaard

 De brandgang achter de Kon Wilhelminalaan vraagt om opgeknapt te worden volgens 

 Gerard Snoek.Ook de brandgang achter De Overslag staat vol onkruid en er blijft veel water staan ,kan hier iets aangedaan worde vraagt Margretha van Voorden.

 

6        Ondergrondse containers

Meta Albers vertelt dat het afval beter gescheiden moet worden,daarom komen er in 2014 ondergrondse containers er zijn platte gronden om aan te geven waar deze het beste kunnen komen,er zijn wel voorwaarden aan verbonden.Er mogen geen bomen,paaltjes,kabels en leidingen zijn Ze moeten goed bereikbaar en goed zichtbaar zijn

     

7        Hans van Schie

Er is een denktank bij elkaar gekomen om bewuster om te gaan met energie.

Duurzame energie en besparing.We zoeken sponsors .We willen graag samen werken met verschillende instanties.en zullen ook proberen sprekers uit te nodigen.

      De denktank bestaat uit de volgende personen:John de Vos,Eric Smit,John Zuurhout,Hans

      Schie. KEI  Kekums Energie  Initiatief.

                                       .

8        Jeanette Bijkerk

 

      Het duurzaamheidbeleid

      Het initiatief van KEI is erg stimulerend.

      Ronald van der Klauw laat zien hoe je kan informeren over  hoe je het beste kan isoleren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Er is een project waar alles op te zien is.

 

9          PAUZE

 

10      Voorstellen nieuwe bestuurs leden.

Engelien van Santen  Penning meester

Zwanette van der Leeden   commissie lid.

De voorzitter neemt onder dank voor zijn werk afscheid van Ferko van Wilgen en overhandigd hem een cadeau en een bos bloemen.

 

11   Laignelet

De Fransen komen hemelvaartsdag weer op bezoek,er worden weer gast gezinnen gevraagd.Er is eenwijn proef avond bij Gabi en Arita Keijts geweest die heel goed bezocht is en erg geslaagd.Er is een bezoek gepland aan Den Haag.Afsluiting is weer een hele gezellige slotavond op Zaterdag.

                                                                                                                                                                

12   De Stoof

Joop van Staaijeren vertelt over de Stoof er zijn de komende jaren veel onderhouds werken,dat word een kosten post van ongeveer 45000 euro in 3 tot 5 jaar.In2014 bestaat de Stoof 40 jaar.4 januari is er weer een nieuwjaars receptie.

Er zijn 3 bestuursleden aftredend.

   

      13  Financieen

            Door de late overdracht kon er geen kas controle plaats vinden.

            Kas commissie:Frans Thiele en Aart Blonk reserve Robert.

           

14    Premie op Aktie

Voorstellen: Bankje aan de Hooglandse Tiendweg,en in de Eng(uiterwaard aan de Linge)

                           Zwemvereniging  De Griend 

Geluids instalatie in de Stoof door verenigingen te gebruiken

Rommel markt comitee

15    Vragenronde

Frans Thiele vraagt of er goed is nagedacht over de afsluiting van de Koenderseweg?

Wim van der Leij zegt dat dit de beste oplossing is

Jeroen vraagt of er nog iets aan het parkeren bij de Nortierstraat word gedaan?

Verder geen vragen

 

16    Sluiting

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis en bedankt voor haar of hem komst

                                                                                                                                                                           

Joomla Template - by Joomlage.com